Kramer 5055 elektrisk

Teknisk informasjon

Tipplast: 2500
Egenvekt: 4130