Kramer 5035

Teknisk informasjon

Tipplast: 1250
Egenvekt: 1720