Kramer 5085

Teknisk informasjon

Tipplast: 3300
Egenvekt: 4450