HW-3600

Mobilt varmekraftverk – 1000C
Med dette mobile varmekraftverket kan du levere varmt vann på 1000C. Enkel transport, rigging, tilkobling og overvåkning av maskinen gjør den unik.
Vi nevner en del bruksområder her.

Helårlig anvendelse – uant potensiale
I sommersesongen er det uante muligheter mht oppvarming av vann/som varmeveksler på byggeplasser, arrangement/event eller andre temporære oppdrag. Perfekt ved tørking eller oppvarming av bygg/haller. På vinteren er det tining av tele og snø som er det viktigste området. Men også her er HeatWork til oppvarming, tørking og kontrollert herding av betong en nyvinner og har stort potensiale.

Teknisk informasjon

Luftmengde: 3900 m3/t
Brennstoff: Vinterdiesel, arktisk klasse 2. Biodiesel BFO2G.
Vekt: 1860