Wacker DPU 6055

For bruk på store byggeplasser.
Komprimering av frostresistente lag og underlag i vei- og
motorvei, gangvei- og parkeringsbygninnger.
Vibrasjon av tunge låsende belegningssteiner og tilbakefyllinger.

Teknisk informasjon

Vekt: 500 kg
Platebredde: 0,71 m
Platelengde: 0,90 m
Drift: Diesel
Transportlengde: 1,17 m
Transportbredde: 0,80 m
Transporthøyde: 1,50 m